ლერი თავაძე

დაბადების თარიღი - 23 იანვარი, 1984 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (2007 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის დოქტორი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა, ბიზანტიის ისტორია


 
ძირითადი სამეცნიერო შრომები


 

 

ენების ცოდნა - ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ძველი ბერძნული

  

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information