თედო დუნდუა

დაბადების თარიღი - 1 აგვისტო, 1961 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1983 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია (ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები), ნუმიზმატიკა

ვრცლად...

მარიამ ჩხარტიშვილი

დაბადების თარიღი - 30 ივნისი, 1955 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1977 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს შუა საუკუნეების ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული პრობლემების კვლევა , ქართული იდენტობის ისტორია

ვრცლად...

მიხეილ ბახტაძე

დაბადების თარიღი - 6 აგვისტო 1967 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1992 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ქართული ფეოდალური საგვარეულოები, ფეოდალური ხანის საქართველოს მართველობის სისტემა, სამხედრო ისტორია

ვრცლად...

დიმიტრი შველიძე

დაბადების თარიღი - 9 მაისი, 1948 წელი
განათლება
- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1972წ)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია. პოლიტიკური პარტიები საქართველოში

ვრცლად...

ნიკოლოზ ჯავახიშვილი

დაბადების თარიღი - 12 სექტემბერი, 1972 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1995 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს და კავკასიის ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები

ვრცლად...

ჯაბა სამუშია

დაბადების თარიღი - 15 აგვისტო 1971 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1994 წ)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, საქართველოს სამხედრო ისტორია, ისტორიული გეოგრაფია

ვრცლად...

ბონდო კუპატაძე

დაბადების თარიღი - 20 ივნისი, 1974 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1996 წ)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ისტორია, სამართლის ისტორია

ვრცლად...

ქეთევან ნადირაძე

დაბადების თარიღი - 2 აგვისტო, 1959 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1981 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა

ვრცლად...

ქეთევან ქუთათელაძე

ქეთევან ქუთათელაძე
დაბადების თარიღი - 7 ივლისი, 1969 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1991 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია და წყაროთმცოდნეობა, ქართულ-სომხური ურთიერთობები

ვრცლად...

აპოლონ თაბუაშვილი

აპოლონ თაბუაშვილიდაბადების თარიღი - 13 იანვარი, 1981 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (2004 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის დოქტორი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, საქართველოს სოციალური და ეკონომიკური ისტორია

ვრცლად...

ლერი თავაძე

დაბადების თარიღი - 23 იანვარი, 1984 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (2007 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის დოქტორი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, საქართველოს ისტორიის წყაროთმცოდნეობა, ბიზანტიის ისტორია


ვრცლად...

ალექსანდრე ბოშიშვილი

ალექსანდრე ბოშიშვილიდაბადების თარიღი - 7 ნოემბერი, 1983 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (2007 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი -  ისტორიის დოქტორი
სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, სოციალური ურთიერთობების ისტორია

ვრცლად...

ნათია ფიფია  Natia Phiphiaდაბადების თარიღი – 31 აგვისტო, 1983
  განათლება – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი (2006)
  სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი – ისტორიის დოქტორი
  სამეცნიერო/აკადემიური თანამდებობა – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი


ვრცლად...

Additional information