ინსტიტუტის შრომები
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის
შრომებიჟურნალის არქივი

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XVIII ტომი
ეძღვნება მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს

shromebi XVIII


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XVII ტომი
ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 145 წლის იუბილეს

shromebi XVIIივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XVI ტომი
shromebi XVI
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XV ტომი

Shromebi XV


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XIV ტომი
ეძღვნება საქართველოს პირველი რესპუბლიკის 100 წლის იუბილეს

Shromebi XIVივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XIIტომი
ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის იუბილეს
shromebi XIII-1
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XIტომი
XII 1
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების
სპეციალური გამოშვება
შოთა მესხია  100
 Shota_Meskhia_100
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
XI ტომი
XI 1
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
X ტომი
X 1
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
IX ტომი
IX


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
VIII ტომი
ეძღვნება ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადებიდან 150 წლის იუბილეს

VIII
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
VII ტომი

 VII
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
VI ტომი
ეძღვნება მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადებიდან 90 წლის იუბილეს
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების
სპეციალური გამოშვება
კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა
 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
 V ტომი
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების
სპეციალური გამოშვება
დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა

davit agmashenebeli

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
IV ტომი

shromebi IV

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
IIტომი
ეძღვნება შოთა მესხიას დაბადებიდან 95 წლის იუბილეს

3 001

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
II ტომი
ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 135 წლის იუბილეს

shromebiII


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები
I ტომი

2011 SHROMEBI 001 - Copy

 

phoca thumb_l_tsu

Additional information