ახალი გამოცემები


 

 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VIII, თბილისი, 2013-2014
 • ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები, II, თბილისი, 2013
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VII, თბილისი, 2013
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, VI, თბილისი, 2012
 • კლარჯეთისა დიდებულთა უდაბნოთა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების სპეციალური გამოშვება, თბილისი, 2012
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, V, თბილისი, 2012
 • დიმიტრი შველიძე, გზა დასავლეთისკენ, თბილისი, 2012
 • დავით აღმაშენებელი და მისი ეპოქა - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომების სპეციალური გამოშვება, თბილისი, 2012

 

 • ახალგაზრდა ისტორიკოსთა შრომები, I, თბილისი, 2011
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, IV, თბილისი, 2011
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, III, თბილისი, 2011
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, II, თბილისი, 2011
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, I, თბილისი, 2011

 • გიორგი დუნდუა, თედო დუნდუა, ქართული ნუმიზმატიკა, II ნაწილი, თბილისი, 2011
 • დიმიტრი შველიძე, გიორგი გაფრინდაშვილი, გიორგი დეკანოზიშვილი - მამულიშვილის დაბრუნება, თბილისი, 2011


 

2

 

 

 


 

2011 SHROMEBI

 


1 001


2 001


3 001

Additional information