საქართველოს ისტორიის სტუდენტთა სამეცნიერო წრე


თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტთან ფუნქციონირებს სტუდენტთა სამეცნიერო წრე, რომლის უმთავრეს მიზანს უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში სტუდენტების სამეცნიერო საქმიანობაში ჩართვა წარმოადგენს.

Additional information