დაბადების თარიღი - 9 მაისი, 1948 წელი
განათლება
- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1972წ)

სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია. პოლიტიკური პარტიები საქართველოში

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:

 

 

 

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information