დაბადების თარიღი - 2 აგვისტო, 1959 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1981 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:


წიგნები:

ისტორიოგრაფია–ისტორიული მეცნიერების ისტორია, თბ., 2007.
თედო ჟორდანია – საქართველოს ისტორიის მკვლევარი (ისტორიოგრაფიული ნარკვევი), 2004.


სტატიები:

XIX საუკუნის მე–2 ნახევრის ქართველ ისტორიკოსთა მემკვიდრეობა, საქართველოს უნივერსიტეტი, ისტორიოგრაფიული სტატიები, წიგნში: დიდინი საქმენი (რედ. რ. მეტრეველი), თბ., 2010.
ისტორიოგრაფიული სტატიები, წიგნში: დიდინი საქმენი (რედ. რ. მეტრეველი), თბ., 2010.
მსჯელობა ისტორიოგრაფიული ნარკვევის შესახებ, ჟურნ. "ანალები", N5, მთ. რედ. დ. მუსხელიშვილი, 2009.
მეცნიერების შრომა, მარიამ ლორთქიფანიძისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, თბ., 2007.
XIX საუკუნის ქართული ისტორიული აზროვნებიდან, ჟურნ. "PRO GEORGIA, JURNAL OF KARTVELOLOGIAL STUDIES", N 15, Warsaw, 2007.
ივანე ჯავახიშვილი, ენციკლოპედიური ლექსიკონი, (სტატიები) თბილისი, 2002.
Праваславная Энциклопедия, (სტატიები) თბ., 2002.
„ქართლის ცხოვრების“ შესწავლის ისტორიისათვის – თსუშრომები, ისტორიის სერია, N 338, თბილისი, 2001.
ისტორიკოს თედო ჟორდანიას პედაგოგიური მოღვაწეობა, ჟურნ. „კლიო“, N 13, თბილისი, 2001.
საქართველოს კათოლიკოს–პატრიარქები (თანაავტორი), თბილისი, 2000.
საქართველოს მეფეები, თბილისი (თანაავტორი), თბილისი, 2000.
ისტორიკოსი – ანტონ I შესახებ, ჟურნ. „საქართველოს საპატრიარქო“, N 19, თბილისი, 1998.
თედო ჟორდანიას „ ანტონ I საქართველოს კათოლიკოსი და მთავარ ეპისკოპოსი ვლადი
მირისა და იეროპოლისა“ (ნაწილი II) – საარქივო მასალა, რუსულიდან თარგმანი კომენტარებით და წინასიტყვაობით, ჟურნ. „საისტორიო მოამბე“, N 69–70, თბილისი, 1997.
სოფ. გლდანის ისტორია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის ბოლომდე, „მასალები საქართველოს სოფლების ისტორიისათვის“, V, თბილისი, 1997.
ენციკლოპედია „საქართველო“, ტომი, I (სტატიები), თბილისი, 1996.დამატებითი ინფორმაცია


2009–2011 წწ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი – „უცხო სახელმწიფოები, ტომები და ისტორიული პირები შუა საუკუნეების ქართულ წერილობით წყაროებში“.
თ. ჟორდანიას თხზულებათა ერთტომეულის შემდგენელ–რედაქტორი.
X კლასის სასკოლო სახელმძღვანელოს რედაქტორი (ავტორები: ნ. კიღურაძე, ლ. ფირცხალავა, ც. ჩიკვაიძე)
2008 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information