დაბადების თარიღი - 2 აგვისტო, 1959 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1981 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ისტორიოგრაფია, წყაროთმცოდნეობა

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები:
 
ისტორიოგრაფია:
1.TEDO ZHORDANIA – A Researcher of the History of Georgia. NOVA. Science publishers. NEW YORK. 2019. (ახლებურად გადამუშავებული გამოცემა) (165 გვ.)
2.მარიამ ლორთქიფანიძე და ისტორიული მეცნიერება. „უნივერსალი“, თბ. 2017 (60 გვ.)
3..ისტორიოგრაფია-ისტორიული მეცნიერების ისტორია, „მერიდიანი“, თბ. 2007 (100 გვ.)
4. თედო ჟორდანია-საქართველოს ისტორიის მკვლევარი (ისტორიოგრაფიული ნარკვევი), „თსუ გამომცემლობა“, თბ. 2004 (270 გვ.)

წყაროთმცოდნეობა:
1.კავკასია ქართულ წყაროებში(უცხო სახელმწიფოები, ტომები, ისტორიული პირები), ენციკლოპედიური ლექსიკონი, თბ. 2012. „ფავორიტი“, რედაქტორი და თანაავტორი (100-მდე სტატია), ქართულ-ინგლისურ ენებზე.

ისტორია :
2.ქალაქი ქართულ ისტორიულ სივრცეში, თბ. 2018. „არტანუჯი“. (195 გვ.)
3.ოსტატები და სახელოსნოები, თბ. 2018, საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი (40 გვ.)

სახელმძღვანელო:
1.ქართული ისტორიოგრაფია (სალექციო კურსი თსუ- სტუდენტებისათვის), თბ. 2012. „უნივერსალი“, (200 გვ.)

სარედაქციო საქმიანობა:
რედაქტორი . სანიკიძე, ლინგვისტური ინტეგრალები (ფილოლოგიური ძიებანი), თბ. 2012, „არტანუჯი“.
X კლასის სახელმძღვანელოსისტორიარედაქტორი, თბ. 2006 (ავტორთა კოლექტივი: . კიღურაძე, . ფირცხალავა, . ჩიკვაიძე)
თედო ჟორდანია, თხზულებანი (500 გვ.). შემდგენელ-რედაქტორი, გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი და საძიებლები დაურთო ნადირაძემ, თბ. 2002, „არტანუჯი“.

საენციკლოპედიო თანამშრომლობა:
სტატიები ენციკლობედიებში: „საქართველო. I, თბ. 1997. „ქსე“; „ივ. ჯავახიშვილის ენციკლოპედიური ლექსიკონი“, „თსუ გამომცემლობა“, 2002; «Провославное енциклопедия», М.

სამეცნიერო-პოპულარული საქმიანობა:
1. საქართველოს მმართველთა ენციკლოპედია, სამეცნიერო რედ. . შამუსია. გამომც. „ნოტა ბენე“, თბ. 2023. თანაავტორი.
2. წგნ. საკითხავი ყმაწვილთათვის, . 20, 21, თბ. 2010, სტატიები ქართველ მეფეებსა და ერისმთავრებზე, თანაავტორი.
3. ინტერვიუები, ჟურნ. „თბილისელები“, ჟურნ. . სალაყაია, რუბრიკა ისტორიის კვალდაკვალ (მეფეები: ფარსმან I, დემეტრე II, ერეკლე II და სხვ.), 2010.
4. საქართველოს მეფეები, სამეცნ. რედაქტორები . ლორთქიფანიძე, . მეტრეველი, გამომც. „ნეკერი“, თბ., 2000, თანაავტორი .
5. საქართველოს კათოლოკოს-პატრიარქები, სამეცნ. რედ. . მეტრეველი, გამომც.„ნეკერი“, თბ., 2000, თანაავტორი.
6. სამეცნიერო-პოპულარული გადაცემათა ციკლი: საქართველოს ისტორია [ფარნავაზიდან საქართველოს რესპუბლიკამდე (1918-21). სულ 30 გადაცემა], ავტორი და წამყვანი, ტელეკომპანიამზე“, 2005-2006.
7. სამეცნიერო-პოპულარულ გადაცემათა ციკლშიისტორიანი“ (ავტ. და წამყვ. .აბაშიძე, I არხი) მონაწილეობა.
8. სამეცნიერო-პოპულარულ გადაცემათა ციკლშისაქართველო XX საუკუნე” (ავტ. რეჟ. . მიხანაშვილი, ტელეკ. „მე-9 არხი“) მონაწილეობა.

სტატიები ბოლო წლებში:
9. აკად. . მეტრეველის შრომები ისტორიული მეცნიერების ისტორიაში, სამეცნიერო კრებული აკად. . მეტრეველის დაბადებიდან 75 წლისადმი მიძღვნილი, რედ. „არტანუჯი“, თბ. 2014.
11.ისტორიკოსი გიორგი ნადირაძე, სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი პროფესორ გიორგი ნადირაძის 80 წლისთავისადმი, მთ. რედაქტორი . მეტრეველი, „არტანუჯი“, თბ. 2012.
 
საერთაშორისო პრეზენტაციები:
1.ხელოსნობიდან ამქრულ ორგანიზაციებამდე XVII-XIX საუკუნეების საქართველოში. საერთაშორისო კონფერენციახელოსნობიდან ხელოვნებამდე“, საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი, 4-5 მაისი, 2018.
2.ილია ჭავჭავაძის კონსერვატიულ-ლიბერალური შეხედულებანი ეროვნული იდეოლოგიის კონტექსტში თანამედროვე პერსპექტივიდან, (თანამომხსენებელი ომარ გოგიაშვილი), ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, თსუ, თბილისი, 12-13 დეკემბერი, 2017.
3. 1924 წლის აჯანყების კვლევის შეფასებისათვის; საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი 1924 წლის ეროვნული აჯანყების 90- წლისთავისადმი, ორგანიზატორი ნოე ჟორდანიას ინსტიტუტი (პარიზი), კონფერენციის მოდერატორი: სტივენ ჯონსი (Mount Holyoke College) და შარლ ურევიჩი (Inalco). ჩატარების ადგილითბილისი, ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2014.
4.აზერბაიჯანი ქართულ წერილობით წყაროებში (შირვანი, შაქი, მოვაკანი); პრეზენტაცია, ჩატარების ადგილი ბაქოს უნივერსიტეტი, წყაროთმცოდნეობისა და ისტორიოგრაფიის განყოფილება, იხ. ანგარიში თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის შრომები, . I. თბ. 2011.

გრანტი :
1. პროექტი: „კავკასია ქართულ წერილობით წყაროებში“, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (№A -22-09), 2010-2012, შემსრულებელი.საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Additional information