დაბადების თარიღი - 20 ივნისი, 1974 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1996 წ)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია, საქართველოს ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობის ისტორია, სამართლის ისტორია

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები


წიგნები:
1. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. ტ. 1-2 (ა-ლ). თბ. 1997-1999.
2. ქართული დიპლომატიის ისტორია (ქრესტომატია). შემდგენელი, შენიშვნების და კომენტარების თანაავტორი. თბ. 2004.
3. “საქართველოს ისტორია_XIX საუკუნე”. თსუ სახელმძღვანელო. თბ. 2004. (თანაავტორი და რედაქტორი).
4. საქართველოს ისტორია (I ნაწილი). სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის. თბ. 2004.
5. მსოფლიო ცივილიზაციები. სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებისთვის. თბ. 2005.
6. საქართველო და რუსეთის IV სახელმწიფო სათათბირო. თბ. 2005.
7. საქართველოსა და მსოფლიოს ისტორია, გეოგრაფია და სამოქალაქო განათლება (თანაავტორი). საჯარო სკოლის VIII კლასის სახელმძღვანელო. თბ. 2007.
8. უახლესი ისტორია. საჯარო სკოლის XII კლასის სახელმძღვანელო. თბ. 2008.
9. ისტორია. საჯარო სკოლის VII კლასის სახელმძღვანელო. თბ. 2009.
10. საქართველოს ხელისუფლების ისტორია. თსუ სახელმძღვანელო. თბ. 2009.

რჩეული სტატიები:
11. ლეონტი მროველის ისტორიული კონცეფციის ერთი საკითხი. ჟურნ. “ისტორია”. თბ. 1994. გვ. 8-12.
12. იზოთეიზმის ისტორიული საფუძვლები და ბაგრატიონთა დინასტია. ჟურნ. “არტანუჯი”. ტ. 1. თბ. 1994. გვ. 53-56.
13. უპრინციპო კომპრომისი ქართულ დიპლომატიაში. წელიწდეული “ქართული დიპლომატია”. ტ. 4. 1997. გვ. 251-260.
14. სომხური ბურჟუაზიის როლი საქართველოში (XX ს. 10-იანი წწ.). წელიწდეული “ქართული დიპლომატია”. ტ. 5. 1998. გვ. 485-498.
15. დიპლომატიური ელემენტები ქართულ ვექსილოლოგიურ ძეგლებში. წელიწდეული “ქართული დიპლომატია”_დამატება. 1998. გვ. 70-80.
16. The interests of the Caucasian peoples at Russian Duma (1907-1916). “PONTICA MEDITERRANEA”. v. 1. 1999. pp. 98-100.
17. კავკასიაში პირველი უმაღლესი სასწავლებლის დაარსების მცდელობის ისტორიიდან. “კავკასიის მაცნე”. №1. 2000. გვ. 68-72.
18. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის ისტორიიდან (საქართველო-სომხეთის ომის დიპლომატია). ამა-ს I რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. ქუთაისი. 2003. გვ. 178-183.
19. ნიკო მარი-სამხრეთ საქართველოს ისტორიის მკვლევარი. “აკად. ნ. მარის 140 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული”. თბ. 2005. გვ. 93-96.
20. 2005 წლის სამეცნიერო ექსპედიცია ფოცხოვში, კოლასა და ტაოში. თსუ სიღნაღის ფილიალის შრომები. VI ტ. 2005. გვ. 100-120.
21. ჰერეთის პოლიტიკური ისტორიიდან (ზაქათალის ოლქი 1830-1917 წწ.). კრებ: “მოსე ჯანაშვილი-150”. თბ. 2007. გვ. 32-38.
22. ოდესმე დიდი ყოფილა საქართველო. ჟურნ. “მუდმივი კავშირის სამყარო” # 1. 2009. გვ. 17-23. (ქართულ და ინგლისურ ენებზე).
23. რუსული მმართველობა ბათუმის ოლქში. სამეცნიერო კონფერენციის “დიდაჭარობა” კრებული, ბათუმი-ხულო. 2009. გვ. 181-184.
24. სამეფო დარბაზობის შემადგენლობის და ფუნქციის რაობისათვის. “საქართველოს ისტორიის პრობლემური საკითხები” ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. II ტ. 2009. გვ. 83-90.
Language Policy of Russian Empire in Georgia. the 3 LiCCOSEC International Symposium „Languages and Memories: Multi-layered Human Experiences and the Varieties of interpretations“. thesis. Osaka University. 2009. pp. 1-5

ენების ცოდნა - რუსული, ინგლისური (კარგად)


დამატებითი ინფორმაცია


“საქართველოს ხელისუფლების ისტორია” (ცენტრალური და ადგილობრივი მმართველობა). სესფ-ის გრანტი (2008)
„საქართველო და გარესამყარო” სესფ-ის გრანტი (2006-2009)
ქართული საისტორიო ენციკლოპედიური ლექსიკონი განათლების და მეცნიერების დეპარტამენტის გრანტი (2004-2005)
“ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს” სამგზავრო გრანტი: ქ. ბუდაპეშტში CEU-ს სემინარში “ისტორიის სწავლება აღმოსავლეთ ევროპისა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში“ (2005)
“Georgia without conflicts” (საერთაშორისო პროექტის “PONTICA MEDITERRANEA” ფარგლებში.) USAID და IREX (1999)
“ჟურნალ არტანუჯის ტექნიკური დახმარება” (ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველო“-1998) 1998-საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია
2002-2005-ახალგაზრდა მეცნიერთათვის დაწესებული II ხარისხის საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information