დაბადების თარიღი - 15 აგვისტო 1971 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1994 წ)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორია, საქართველოს სამხედრო ისტორია, ისტორიული გეოგრაფია

 


ძირითადი სამეცნიერო შრომები:
ენების ცოდნა - რუსული, ფრანგული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Additional information