დაბადების თარიღი - 6 აგვისტო 1967 წელი
განათლება - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი (1992 წ.)
სამეცნიერო/აკადემიური ხარისხი - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი
აკადემიური თანამდებობა - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
კვლევის ძირითადი მიმართულებები - საქართველოს ისტორია, ქართული ფეოდალური საგვარეულოები, ფეოდალური ხანის საქართველოს მართველობის სისტემა, სამხედრო ისტორია

 

ძირითადი სამეცნიერო შრომები

 

  • ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში. გამომცემლობა “არტანუჯი” თბ. 2003.
  • არაგვის ერისთავთა ქრონოლოგია (XVI-XVIII საუკუნეები). გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2005.
  • მასალები საქართველოსა და ჩრდილოეთ კავკასიის ურთიერთობის ისტორიიდან. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2005.
  • სურამელთა ფეოდალური საგვარეულო. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2006.
  • ჯაყელთა საგვარეულოს ისტორია XI-XV საუკუნეებში. გამომცემლობა “არტანუჯი”. თბ. 2008.
  • კახეთ-ჰერეთის ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან (XII-XIII საუკუნეები) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2008.
  • დასავლეთ საქართველოს ფეოდალური საგვარეულოების ისტორიიდან. გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2008.
  • ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. I) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2009.
  • ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკური ისტორიიდან (ნაწ. II) გამომცემლობა “უნივერსალი”. თბ. 2009.
  • ბრძოლა თბილისის დაცვისათვის 1921 წლის საქართველო-რუსეთის ომის დროს. გამომცემლობა "უნივერსალი". თბ. 2009.

 

ენების ცოდნა - რუსული, გერმანული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ)

 

საკონტაქტო ინფორმაცია - ელ-ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Additional information