კონტაქტი

მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
VIII კორპუსი, ოთახი N214
ილია ჭავჭავაძის პროსპექტი, N 13
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი
Phone:+995 032 222 68 11

Additional information