კონტაქტი

  • დაბეჭდვა
მისამართი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
VIII კორპუსი, ოთახი N214
ილია ჭავჭავაძის პროსპექტი, N 13
საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი
Phone:+995 032 222 68 11
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.