shromebi-10

  • Print

 


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი

 შრომები

 X

  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

Faculty of Humanities

 Institute of Georgian History

Proceedings

 X

  

თბილისი

Tbilisi

2016
 

შინაარსი
CONTENTS
 
მარიამ ლორთქიფანიძეგიორგი ოთხმეზური - ივანე ჯავახიშვილიცხოვრება და მოღვაწეობა

ნიკო ჯავახიშვილი - ივანე ჯავახიშვილის წინაპრები მამის მხრიდან
Niko Javakhishvili - Ivane Javakhishvili’s Paternal Ancestry (Summary)

როზეტა გუჯეჯიანი - ივანე ჯავახიშვილი და სვანეთის ეთნოლოგიის კვლევის საკითხები
Rozeta Gujejiani - Ivane Javakhishvili and Issues of Ethnological Study of Svaneti (Summary)

თედო დუნდუა, აკაკი ჩიქობავა - მონეტა, როგორც პროპაგანდის საშუალება (ქართული ნუმიზმატიკური ძეგლების მიხედვით)
Tedo Dundua, Akaki Chikobava - Coin as a Means of Propaganda (According to Georgian Numismatics) (Summary)

მარიკა მშვილდაძე - ანტიკური კულტები საქართველოში (ათენა)
Marika Mshvildadze - Antique Deities in Georgia (Athena) (Summary)

მარიამ ჩხარტიშვილი - ვახტანგ გორგასლის საგვარეულო კუთვნილების საკითხი ხოსროვანთა სამეფო ოჯახის ისტორიის ფონზე
Mariam Chkhartishvili - On the Issue of Vakhtang Gorgasali’s Family Belonging and Some Facts of Georgian Chosroids’ History (Summary)

მაია შაორშაძე - კაწარეთის (სამების) საეპისკოპოსოს ისტორიიდან (V-XVIII სს.) 
Maia Shaorshadze - From the History of Katsareti (Trinity) Episcopate (5th-18th Centuries) (Summary)

ნესტან სულავა - წმ. მიქაელ პარეხელი ქართულ ჰაგიოგრაფიაში
Nestan Sulava - Michael Parecheli in Georgian Hagiography (Summary)

ალექსანდრე ბოშიშვილი - წარწერა ბარდუსის ციხიდან
Alexander Boshishvili - Inscription From Bardusi Fortress (Summary)

ლერი თავაძე - მაგისტროსი ქაიან იბერიელი
Leri Tavadze - Magistros Kaian Iberian (Summary)

ჯაბა სამუშია - ქართული პარლამენტარიზმის სათავეებთან (ყუთლუ-არსლანი)
Jaba Samushia - At the Origins of Georgian Parliamentarism (Qutlu Arslan) (Summary)

ნათია ფიფია - არგონავტები და მედეა შუა საუკუნეების და რენესანსის ეპოქის ინგლისურენოვან ლიტერატურაში (ჯეფრი ჩოსერი, ჯონ ლიდგეიტი)
Natia Phiphia - The Argonauts and Medea in Medieval and Early Renaissance English Literature (Geoffrey Chaucer, John Lydgate) (Summary)

მამუკა წურწუმია - წინამხრის დამცავი საშუალებები საქართველოში (სამკლავე)
Mamuka Tsurtsumia - Armguards in Georgia (Summary)

აპოლონ თაბუაშვილი - საქართველოში ცეცხლსასროლი იარაღის გავრცელების, დამზადების და ფასების საკითხისათვის
Apolon Tabuashvili - On Spread, Production and Prices of Firearm in Georgia (Summary)

დიმიტრი შველიძე - საქართველოს სოციალისტ-ფედერალისტთა პარტია დიდი ომიანობის (I მსოფლიო ომის) წლებში
Dimitri Shvelidze - Georgian Socialist-Federalist Party During the World War I (Summary)

თენგიზ სიმაშვილი - სტალინი და მთვარის კულტი
Tengiz Simashvili - Stalin and Cult of the Moon (Summary)

მიხეილ ბახტაძე - გენერალ ილია ოდიშელიძის მიერ 1921-1922 წლებში კონსტანტინოპოლში წაკითხული მოხსენებების შესახებ
Mikheil Bakhtadze - On the Report Read in Constantinople by General Ilia Odishelidze in 1921-1922 (Summary)

ქეთევან ნადირაძე - 1924 წლის აჯანყების კვლევის შეფასებისთვის (საკითხის დასმა)
Ketevan Nadiradze - History of Study of Revolt 1924 (Summary)

საერთაშორისო პრეზენტაცია
International Conferences

Зураб Папаскири - Находил ли Иванэ Джавахишвили этническое различие между т.н. «древними» и «новыми» абхазамиრეცენზია

Михаил Бахтадзе, Роланд Топчишвили, Бондо Купатадзе, Дмитрий Швелидзе - Об искажении истории Грузии в азербайджанских изданиях

მირიან მახარაძე - საქართველოს ისტორიის უნიკალური ძეგლი

 

უაკ(UDC)94(479.22)

       ს_323

 

 

რედაქტორები:

Editors:

თედო დუნდუა

Tedo Dundua

ალექსანდრე ბოშიშვილი

Alexander Boshishvili

 

 

სარედაქციო კოლეგია:

Editorial Board:

მარიამ ლორთქიფანიძე

Mariam Lordkipanidze

გიული ალასანია

Giuli Alasania

თეიმურაზ პაპასქირი

Teimuraz Papaskiri

აპოლონ თაბუაშვილი

Apolon Tabuashvili

ქეთევან გოჩიტაშვილი

Ketevan Gochitashvili

ლერი თავაძე

Leri Tavadze

შალვა გლოველი

Shalva Gloveli

აკაკი ჩიქობავა

Akaki Chikobava

ემილ ავდალიანი

Emil Avdaliani

ეკა კვირკველია

Eka Kvirkvelia

 

 

http://geohistory.humanities.tsu.ge

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

© ტექსტი _ ავტორები, 2016

© შედგენა _ თ. დუნდუა, ა. ბოშიშვილი, 2016